Czym jest in vitro?

Zapłodnienie in vitro jest zapłodnieniem poza ustrojowym. Sama nazwa „in vitro” oznacza w języku łacińskim „w szkle”. Termin ten stosowany jest w odniesieniu do badań biologicznych. W dosłownym rozumieniu oznacza on procesy biologiczne, jakie specjaliści przeprowadzają w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. Stąd też zapłodnienie in vitro to zapłodnienie wykonywane w probówce w laboratorium, poza organizmem przyszłej matki.

Metoda zapłodnienia in vitro polega na doprowadzeniu do połączenia wyizolowanej z organizmu kobiety komórki jajowej i wyizolowanego z organizmu mężczyzny plemnika, w laboratorium, tj. poza żeńskim układem rozrodczym. Jest to więc zapłodnienie pozaustrojowe. Najwięcej kontrowersji wokół in vitro namnożyło się właśnie z tego względu, że połączenie komórki jajowej z plemnikiem dokonywane jest w sterylnych warunkach laboratoryjnych. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to w pewnym sensie produkcja zarodków, a więc i ludzi. Tego właśnie nie mogą zaakceptować pewne, konserwatywne środowiska.

In vitro

Istnieje kilka rodzajów zapłodnienia in vitro, które w chwili obecnej znajdują się w użyciu. Można go dokonać przy użyciu zapłodnienia pozaustrojowego komórki jajowej w płynie, w którym znajdują się plemniki. Najczęstszą techniką wykonywania zapłodnienia in vitro, jest jednak tzw. metoda ICSI.

Z języka angielskiego metoda ICSI oznacza „intracytoplasmic sperm injection”. Jest to więc docytoplazmatyczne podanie plemnika do komórki jajowej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do komórki jajowej wprowadzany jest pojedynczy plemnik, przy użyciu specjalnej igły. W procesie tym biorą udział mikromanipulatory oraz mikroskop dużej mocy.

Obok metody ICSI używa się też innej techniki o nazwie IMSI, czyli „intracytoplasmic morphologically selected sperm injection”. Jest to docytoplazmatyczne podanie wyselekcjonowanych morfologiczne plemników. Metoda ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na selekcji komórek plemnikowych, przed dokonaniem właściwej procedury in vitro.

Bez względu na wykorzystywaną w danym przypadku metodę in vitro, każdorazowo po kilku dniach hodowania zarodka w warunkach laboratoryjnych, jest on umieszczany w macicy matki.

In vitro - artykuły


In vitro - nie tylko zapłodnienie

In vitro nie zawsze będzie odnosiło się do zapłodnienia, a może dotyczyć na przykład odtwarzania w warunkach laboratoryjnych reakcji chemicznych zachodzących w komórkach innych organizmów żywych.

Invitro-24.pl © 2011  |  stat